facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   11/12   3T V DIVADLE   19.00   VSTUPENKY

HĽADÁME OSVETĽOVAČA/ZVUKÁRA

05. 12. 2016

HĽADÁME OSVETĽOVAČA/ZVUKÁRA

Mestské divadlo Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Osvetľovač/zvukár. Jedná sa o prácu na trvalý pracovný pomer s nástupom od januára 2015.

Miesto práce: Horný Val 3, 010 01 Žilina
Termín nástupu: január 2017
Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Požiadavky na zamestnanca:
– elektrotechnik (vyučený elektrikár)
– osvedčenie odbornej spôsobilosti podľa § 21 vyhlášky 5082009 Z.z.
– prax nutná minimálne 1 rok v odbore divadelný osvetlovač / svetelný dizajnér resp. zvukár/zvukový technik

Pracovná náplň:
-  Realizuje elektroakustickú zložku inscenácie na scéne a za scénou podľa pokynov režiséra
- Vykonáva údržbu a zodpovedá za stálu bezchybnú prevádzku, akéhokoľvek elektrotechnického zariadenia
- Vykonáva opravy akustického zariadenia na javisku
- Zabezpečuje umelecky a technicky dokonalú realizáciu zvukovej zložky inscenácie na predstaveniach
- Vykonáva periodické prehliadky slaboprúdového zariadenia, ako aj ich rozvodov
- Vypracováva svetelný scenár pre jednotlivé inscenácie a stará sa, aby plán osvetlenia bol presne dodržiavaný na všetkých predstaveniach
- Navrhuje nové formy a postupy v práci na využitie svetelných zariadení.
- Pri požiadavke vykonáva činnosť na otvorenej scéne, nosí odev podľa pokynu režiséra
- Stará sa o uskladnenie všetkých elektrických zariadení a je za ne hmotne zodpovedný
- Zabezpečuje správne rozmiestnenie svetelných zdrojov na javisku, portáloch a mostíkoch tak, aby boli zachované bezpečnostné a protipožiarne predpisy

Kontaktná osoba: Stanislav Findra,  +421 915 791 265

Vaše žiadosti a CV zasielajte do 19.decembra na e-mailovú adresu: produkcia@divadlozilina.eu. Do predmetu správy, prosím, uvádzajte názov pozície, o ktorú máte záujem.
Vybraných uchádzačov budeme kontaktovať. Vybraní uchádzači budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v stredu 21.decembra v Mestskom divadle Žilina.

Uchádzač zaslaním svojich údajov dáva súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.