facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   24/10   Neznesiteľne dlhé objatia   19.00   VSTUPENKY

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S MARTINOM BÁLIKOM

18. 10. 2016

POSLEDNÁ ROZLÚČKA S MARTINOM BÁLIKOM

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 15. októbra 2016 vo veku 87 rokov zomrel Mgr. Martin Bálik. Úprimnú sústrasť rodine zosnulého umelca vyjadruje riaditeľ Mestského divadla Žilina Anton Šulík,  umelecký šéf divadla Eduard Kudláč  a všetci zamestnanci Mestského divadla Žilina.

Mgr. Martin Bálik bol popredný slovenský divadelník, pedagóg, výrobca divadelných bábok. Celý život zasvätil bábkovému divadlu a výrobe a zdokonaľovaniu technológie výroby bábok. Zhotovil desiatky výprav, kulís a rekvizít k divadelným hrám a rozprávkam a stovky nádherných a jedinečných bábok (marionety, maňušky). Študoval na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor výtvarná výchova u prof. Kostku a prof. Štefunka, neskôr na DAMU v Prahe scénografiu a technológiu bábok. Pôsobil v slobodnom povolaní a tiež ako scénický výtvarník na viacerých divadelných scénach.

Od roku 1962 pôsobil ako vedúci výtvarník v Bábkovom divadle Žilina. V Žiline pôsobil aj ako pedagóg výtvarnej výchovy na stredných školách a Ľudovej škole umenia (dnešná Základná umelecká škola), taktiež spolupracoval s Mestským divadlom Žilina. Je známym slovenským inovátorom pohybovej mechaniky bábok, čomu sa venoval dodnes. Je nositeľom ceny Genuis loci Solnensis, ktorú každoročne udeľuje Zbor Žilincov. V roku 2011 bola jeho celoživotná práca ocenená Cenou primátora mesta za významný prínos pre rozvoj divadelného a bábkarského umenia v Žiline a na Slovensku.

Rozlúčkový obrad a pocta zosnulému sa budú konať v piatok 21. októbra 2016 o 10.00 hod. v Mestskom divadle Žilina.


FOTOGALÉRIA