facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   11/12   3T V DIVADLE   19.00   VSTUPENKY

ROZHOVOR S REŽISÉROM ANTONOM ŠULÍKOM

15. 11. 2016

ROZHOVOR S REŽISÉROM ANTONOM ŠULÍKOM

V decembri Mestské divadlo Žilina obohatí svoj repertoár o dielo jedinečného dramatika, spisovateľa, scenáristu, jednej z najvýraznejších osobností talianskej kultúry, Alessandra Baricca. Na Slovensku sa jeho literárne diela tešia veľkej obľube u čitateľov, je autorom bestsellerov, jeho jazyk a štýl prinášajú vždy niečo nové a neobyčajné, nehovoriac o hodnotovom odkaze jeho textov. Jeho hra Smith&Wesson bude uvedená v premiére 16. decembra a práve prebiehajú jej intenzívne skúšky pod vedením režiséra Antona Šulíka, ktorého sme sa opýtali na jeho vzťah k autorovi a k samotnej hre:

 

Prečo práve tento výber - Alessandro Baricco a Smith&Wesson, čo bolo impulzom?

„Baricca mám dlhodobo rád. Fascinuje ma svojim videním sveta, jazykom, spôsobom rozprávania. Je to múdry človek s noblesou. Tento text je horúcou novinkou v preklade Františka Hrušku na Slovensku a nebol ešte u nás nikde v divadlách uvedený. A to je šanca na nezaťažený umelecký dialóg v našom divadle, ktoré miluje prvolezecké výstupy. Čiže objavnosť a originalita.“

V čom sa Vám zdá jeho text jedinečný, špeciálny?

„Vo svojej pravde, obrazotvornosti a provokácií. Metaforickosť, ktorá je nesmierne aktuálna pre dnešok. Filozofično, ktoré nenecháva diváka ľahostajným.“

Každý režisér má svoj rukopis a ten tlmočí divákom aj hereckým obsadením postáv inscenovanej hry. Mali ste konkrétnu predstavu o hercoch a herečkách, pre ktorých by postavy boli „ušité  na mieru“?

„Text naoko núti typologicky obsadiť jednotlivých hráčov, ale mne sa tak nechce premýšľať o ňom. Mňa dráždi v kombinácii spolu s kolegami premýšľať o samotnom zmysle, prečo je ten text napísaný. Forma a teda aj typológia je druhoradá. Sme to my a to mi stačí. Už to je nesmierne veľa. Prvoradá naša úloha je dopracovať sa k poznaniu toho nekonečného PREČO. Dôvodu základného zmyslu.  Ak je herec presiaknutý vierou a odhodlaním, prináša sugesciu a uveriteľnosť. Spojenie s pravdou a presvedčením prináša to samotné naplnenie. Táto fascinácia je základným magnetom, ktorý už len dopĺňajú formálne znaky, ako je typológia, kostým, scéna, rekvizita, hudba, mizanscéna, aranžmán. Bez základnej pravdy to celé nemá jednoducho zmysel.“

Baricco posunul dej hry na začiatok dvadsiateho storočia, teraz sa nachádzame na začiatku 21.storočia. Autor zasadil hlavných hrdinov príbehu do tohto obdobia zaiste nie náhodou. Akú paralelu, podobnosť s dneškom môžeme podľa Vás v hre objaviť?

„Obdoba období je namieste. Oba časy po prelome storočí nesú príbuzné evolučné znaky spoločenského stupňa a vyhodnocovania morálnych hodnôt. Hybnej sily, ktorou sa vtedy žilo a ktorou žijeme aj my teraz.  Akcent aktualizácie funguje vo všetkých rovinách, filozofickej, spoločenskej alebo dramatickej.  Baricco píše súčasne zrozumiteľne a hlavne nesmierne ľudsky. Vie presne zapísať odkaz nás samých plynúcich v dobách. Sme to stále my, či v antike, secesii ale aj dnes.“

Je známy vzťah Alessandra Baricca k hudbe, vyštudoval hudbu na konzervatóriu a je tiež hudobným kritikom a hudba sa istým spôsobom prelína aj s Bariccovou  dramatickou tvorbou.  Aj o Vás vieme, že máte veľmi blízky vzťah k hudbe. Pocítime tento akcent Bariccovho diela aj  pri inscenovaní jeho hry na žilinskom javisku?

„Hudba a jej zápis je aj v tomto Bariccovom texte. Napomáha štrukturovaniu príbehu a stáva sa istým návodom pre popis situácie, nálady ale aj samotnému významu. Aj mi tento text vnímame ako istý zápis partitúry. Istého systému, ktorý približuje verbálny (textový) prejav v dynamike, tempe alebo harmonických, či naopak dizharmonických stavoch diania.“

Diváci sú v Mestskom divadle Žilina konfrontovaní s dielami predovšetkým nemeckých a ruských autorov. Čo si myslíte alebo očakávate, že prinesie taliansky Smith&Wesson a jeho temperament divákom v žilinskom divadle iné, nové?

„Silný príbeh plný nenaplnených túžob a snov štyroch postáv. Príbeh plný zvratov a nečakaných situácii. Humor. Múdrosť. Pôvab. Šarm. Cesta za odvahou, hrdosťou a dôstojnosťou. Prezradím, že sa to celé odohráva v romantickom prostredí Niagarských vodopádov v malom domčeku Jerryho Wessona. Je to jednoducho dobrodružstvo mysle.“

V čom Vám je Alessandro Baricco umelecky blízky a aký názor máte na jeho spoločenskú angažovanosť?

„Tým, že mu nie je svet okolo neho ľahostajný. Že sa vie za svoje myšlienky postaviť a presadzovať ich. Že vie pomerne presne pomenovať veľkosť ale aj malosť človečenstva s nesmiernou láskou a empatiou. Baricco je vzrušujúco citlivý, vnímavý ale aj veľkorysý a tolerantný. Je to vzácny originál.“

 

 

Ďakujeme Vám za rozhovor.