facebook Newsletter Kontakt

ROZHOVOR S REŽISÉROM EDUARDOM KUDLÁČOM

20. 09. 2017

ROZHOVOR S REŽISÉROM EDUARDOM KUDLÁČOM

Mestské divadlo Žilina v októbri obohatí svoj repertoár o novú inscenáciu, ktorá nesie názov Neznesiteľne dlhé objatia. Patrí medzi najnovšie texty výnimočného ruského autora Ivana Vyrypajeva. Prvé uvedenie hry sa uskutoční dňa 2.10.2017, avšak teraz už prebiehajú skúšky pod vedením režiséra Eduarda Kudláča, ktorého sme sa spýtali niekoľko otázok na jeho vzťah k autorovi, a tiež na samotnú hru.

 

Prečo opäť Vyrypajev? V čom Vám je tento autor blízky?

Vyrypajev je charakteristický, v tom, že je pomerne odvážny, nielen v spôsobe a forme akou texty píše, ale aj v tom, že sa neustále snaží pomenovať nejakú substanciu, ktorá dáva nášmu životu zmysel, a to je podľa mňa zložité nielen pomenovať, ale zároveň je veľmi náročné klásť otázky zamerané na túto substanciu a hľadať odpovede. Nejde o klasické naratívne divadlo, ktoré má jasne zadefinovaný príbeh, a práve v tom je ten Vyrypajev mne veľmi blízky. Máme s jeho hrami už dve skúsenosti, každá je v niečom podobná, a zároveň diametrálne odlišná, a táto tretia bude bližšia k hre Ilúzie, pretože to nie je komédia, ale tok textu o dvoch dvojiciach mladých ľudí, ktorí sa ako tridsiatnici potĺkajú životom a hľadajú zmysel života.

 

Neznesiteľne dlhé objatia sa nebudú hrať na pôde Mestského divadla Žilina, ale v priestoroch Novej Synagógy. Prečo ste vybrali práve toto miesto?

Pretože práve špecifík, ktoré sa nahromadili v texte, je toľko, že sme rozmýšľali, ako sa tento typ textu dá urobiť v divadle, a zistili sme, že text určitým spôsobom ide proti princípu toho divadla. Proti niečomu, čo sa snaží predvádzať, čo nám vždy jasne dáva najavo, pretože práve kamenné divadlo je špecifické tým, že vnáša do divadelného obradu jasno. Divadelný obrad obsahuje niekoľko príznakov, ktoré jasne určujú poriadok. Ale tento typ textu je tak veľmi delikátny, senzibilný, neuveriteľne hlboký a intímny, že nám prišlo úplne nemysliteľné, aby sme to hrali v priestore divadla. Potom nám napadlo, že celá tá hra, veľmi úzko súvisí s istým kontaktom, taktiež to autor v texte niekoľkokrát spomína, kontakt, svetlo, či bod, ktorý je hlboko v našej duši. A vtedy sme zistili, že my sa musíme priamo presunúť do priestoru, ktorý je pre ten kontakt predurčený a má na to dispozície. Samozrejme je to divadelné predstavenie, a keďže to nemá byť náboženský rituál, tak sme chceli využiť priestory, ktoré na ten kontakt slúžili kedysi, ale v súčasnosti už nie sú na to určené. Preto hľadáme synagógy, alebo iné bývalé priestory, ktoré sa zaoberali duchovnom, obsahujúce kupolu, ktorá tým, že je kruhová je znakom vesmírna, a zároveň prostredníctvom ktorej sa komunikuje práve s  vesmírom.

 

Čo očakávate, že táto hra prinesie divákom žilinského divadla?

Určite to bude pre diváka niečo iné, nové, a zaujímavé. Dôležité a nové je práve aj to miesto, v ktorom sa bude predstavenie hrať, pretože scénografické riešenie sa stalo nielen tým, čo na tom javisku je, ale hlavne tým, kde sa to odohráva. Chceli sme trošku inak s tým pracovať, než obvykle keď sa stavia na javisku nejaká dekorácia. Navyše ide o spoluprácu dvoch inštitúcii, ktoré sú zdanlivo akoby v nejakom kolíznom postavení, no ja si to nemyslím. Podľa mňa je práve toto predstavenie, bodom, na základe ktorého sa môžu naše cesty skrížiť, a môžu fungovať vo vzájomnej spolupráci. Myslím, že je dobre spájať rôzne snahy.

 

Plánujete hrať toto predstavenie len v Novej Synagóge v Žiline, alebo vo viacerých synagógach na Slovensku?

Plánuje sa, že sa predstavenie bude hrať vo viacerých synagógach po celom Slovensku, ale určite to netreba spájať s judaizmom, lebo to s tým nemá nič spoločné. Len väčšinou sú to práve synagógy, ktoré sakrálne priestory majú, ale sú opustené, a dnes už fungujú ako galérie, alebo rôzne centrá umenia. My sme práve nechceli živý priestor, kde sa náboženské obrady pravidelne vykonávajú, pretože by sme sa minuli účinku, keby sme sa to snažili skonkretizovať do nejakého náboženstva.

 

Ďakujem za rozhovor.