facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   11/12   3T V DIVADLE   19.00   VSTUPENKY

ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM!!!

02. 12. 2016

ZAČNITE S VYSŤAHOVANÍM!!!

 MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA POZÝVA

2.12.2016 o 10.00 hod. v Mestskom divadle Žilina

Začnite s vysťahovaním!!!

Umelecko-vzdelávacie podujatie pre študentov stredných škôl v 10 vybraných mestách SR. Projekt, ktorý nebude prvým a ani posledným, pretože divadlá sa rozhodli aktívnejšie podieľať na tvorbe hodnotovej orientácie mladej generácie.

Okolnosti, za ktorých bolo prerušené predstavenie ochotníckych divadelníkov v Brezne, prítomnosť extrémistickej strany v parlamente je iba dôsledok. Dôsledok toho, ako vníma verejnosť svoju minulosť a akú pozornosť v skutočnosti venuje historickým udalostiam, ktoré dramaticky a zničujúco poznamenali niekoľko generácií nielen na Slovensku. Pamäť a skúsenosť je to, vďaka čomu sa vyvarujeme chybám a omylom. V školách vstupuje človek do procesu budovania nielen vzdelania, ale aj vlastných názorových postojov. Fakt, že  na Slovensku stúpol u mladých ľudí záujem o názory extrémistických skupín, o ich „dejinné pravdy“ a ich prejav „kultúry“ je varovaním, že historická pamäť národa zlyháva...Je alarmujúce, že ideológie hlásajúce „nelásku“ nachádzajú odozvu práve u mladých ľudí. Je logickým dôsledkom, že tento stav mobilizuje nielen pedagogickú verejnosť, ale aj umelcov, ktorí boli vždy nositeľmi hodnôt slobody, obhajujúci toleranciu a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a jedinečnosti v rôznorodom svete.  

Trvanie:

70 min

Účinkujúci:

Petronela Vajdová-hovorené slovo

Richard Stanke-hovorené slovo

Jana Orlická-spev

Peter Jankech-klavír, keyboard

Stanislav Mičev-odborné slovo

Cieľová skupina:

Umelecko-vzdelávacie podujatie pre študentov stredných škôl, v 10 vybraných mestách SR

Idea:

Faktami a umeleckou emóciou priblížiť patológiu zvyšujúcich sa sympatií

k extrémnym politickým prúdom

Dramaturgia:

Skutočné ľudské príbehy obetí holokaustu a hrdinov antifašistického odboja, zostavené dramaturgom

Činohry SND v spolupráci s Múzeom SNP

Javisková interpretácia, doplnená o židovské a rómske piesne

KONTAKTY: 0915 791 824, 0905 528 027 

Organizátor: PARTNER PROJEKTU: HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU:

cult-E Európska kultúra o.z., SND BRATISLAVA,  FOND NA PODPORU UMENIA