facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   20/01   NEREZ & LUCIA   19.00   VSTUPENKY

HEY! Slováci

HEY! Slováci

RÉŽIA    Pavol Viecha   Tomáš Procházka   Anna Šoltýsová

07/02 PIATOK 19.00 štúdio premiéra 10 € / 12 € VSTUPENKY ONLINE PREDAJ

12/02 STREDA 19.00 štúdio 10 € / 12 € VSTUPENKY ONLINE PREDAJ

Tri tvorivé tandemy Pavla Viechu, Tomáša Procházku a Anny Šoltýsovej vytvoria počas jedného mesiaca malé kreatívne laboratóriá. Tri rôzne prístupy k téme inakosti. Tri jednoaktovky v jeden večer na jednom javisku. Prečo inakosť naháňa mnohým z nás hrôzu, znechutenie a pocit ohrozenia? Prečo máme tendenciu určovať, ktorá inakosť je v poriadku, a ktorú treba zrovnať s priemerom? Akým spôsobom vieme premýšľať o téme inakosti, s ktorou sa stretávame každý deň?

Mladý režisér Pavol Viecha sa spolu s dramaturgom Matejom Feldbauerom zameria na špecifiká žilinského kraja, na regionálnu inakosť a to, ako ju vnímajú Žilinčania. Nesnažia sa skúmať problém inakosti globálne - prečo nám prekážajú ľudia z iných kultúr. Ale práve naopak. Zaujíma ich, prečo nám prekážajú ľudia z vedľajšej dediny. Ich prvou inšpiráciou bol fenomén bitiek na dedinských zábavách a neznášanlivosť v rámci rôznych dedín z jedného regiónu.

Výrazný režisér a performer Tomáš Procházka spracováva skutočný príbeh, ktorý veľmi poznačil jeho komunitu a týka sa dedičského práva pri partneroch rovnakého pohlavia. Inscenáciu venuje pamiatke svojho dobrého priateľa a zároveň ňou chce prakticky poukázať na to, ako taká základná vec ako registrované partnerstvá môžu ľuďom v jeho komunite uľahčiť život.

Režisérka Anna Šoltýsová so študentkou scenáristiky Ginou Biarincovou sa inšpirovali pnutím medzi postojmi tradičnej a netradičnej rodiny. Prichádzajú s príbehom dvoch súrodencov vychovaných v tradičnom prostredí, ktorí budú konfrontovaní s novými postojmi. Ako sa s tým vyrovnajú? Ako sa bude meniť ich vzťah a názory? Čo bude znamenať konfrontácia s netradičnou rodinou?

GINA BIARINCOVÁ A KOL.
VERÍM V BOHA TVOJHO
RÉŽIA: Anna Šoltýsová. Dramaturgia: Gina Biarincová. ÚČINKUJÚ: A. Juhásová, K. Sihelská, B. Bačo.

MATEJ FELDBAUER A KOL.
CESTA DO STREDU DUŠE
RÉŽIA: Pavol Viecha. Dramaturgia: Matej Feldbauer. ÚČINKUJÚ: J. Dobrík, I. Kubáčková, M. Tomasy.

TOMÁŠ PROCHÁZKA A KOL.
REQUIEM PRE PRIATEĽA
RÉŽIA: Tomáš Procházka. ÚČINKUJÚ: I. Pagáčová, M. Koleják.

Dramaturgia celého autorského projektu: Daniela Brezániová

 

Premiéra: 07. 02. 2020


OSOBY A OBSADENIE

 Ivana Kubáčková
 Ján Dobrík
 Michal Tomasy
 Ada Juhásová
 Kristína Sihelská
 Braňo Bačo
 Iveta Pagáčová
 Michal Koleják