facebook Newsletter Kontakt

Kalendár - JÚN 201826/06   UTOROK   19.00   veľká sála

3T V DIVADLE

IMPROVIZOVANÉ DIVADLO

CENA: 12 € / 14 €   REZERVOVAŤ VSTUPENKY   ONLINE PREDAJ