facebook Newsletter Kontakt

Smith & Wesson

Smith & Wesson

TEXT    Alessandro Baricco    RÉŽIA    Anton Šulík

Nie sú žiadne termíny pre toto podujatie!

Slávny taliansky autor Alessandro Baricco už viac ráz potvrdil, že je nielen majstrom románu, ale aj dialógov..Vo svojom románe-divadelnej hre Smith & Wesson sa s literárnou bravúrou pohybuje na hrane absurdnej grotesky a existenciálnej drámy. Silný príbeh vyrozprávaný cez majstrovské dialógy diváka pobaví a dojme zároveň.

Hrdinovia drámy sa rozhodnú narušiť zdanlivý pokoj svojich životov, za ktorým sa skrýva ich strach a opúšťajú pohodlnú pozíciu pozorovateľov. Okolnosti ich donútia podstúpiť riziko a zažiť najväčšie dobrodružstvo, v ktorom ide o ľudský život. Smith a Wesson, dvaja menovci slávnych výrobcov zbraní, žijú utiahnuto pred svetom v blízkosti mohutných Niagarských vodopádov. Prvý je neúspešný vynálezca, ktorý sa pomocou štatistických tabuliek snaží vytvoriť metódu predpovedania počasia, druhý je znalec rieky, ktorý spod vodopádov vyťahuje telá samovrahov. Do ich uzavretého sveta vstúpi mladá novinárka Rachel. Vďaka nej si uvedomia, že ešte majú sny, a spoločne sa pokúsia zmeniť prosté prežívanie na zmysluplnú existenciu. 

Hru uvádzame s finančnou podporou Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave.

 

 

 

Alessandro Baricco  (*1958)

Populárny taliansky spisovateľ, esejista, dramatik, scenárista a kritik, na turínskej univerzite študoval filozofiu, kde pod vedením významného profesora Gianniho Vattima promoval s diplomovou prácou zaoberajúcou sa estetikou. Zároveň tiež úspešne zavŕšil štúdium hudby na konzervatóriu. V roku 1991 vydal svoju prvotinu Hrady hnevu (Castelli di rabbia, 1991), za ktorú bol ocenený dvoma literárnymi cenami: Premio Selezione Campiello a Prix Médicis Etranger. Dva roky nato vychádza Bariccovi ďalší román, Oceán mora (Oceano mare, 1993), ktorý sa takmer okamžite stáva bestsellerom. Potvrdzuje autorovu tvorivú znalosť, za tento román tiež získava ocenenie Premio Viareggio.Krátko na to, v roku 1994, publikuje Baricco divadelný monológ Tisícdeväťsto (Novecento, 1994), ktorý je v roku 1998 sfilmovaný talianskym režisérom Giuseppem Tornatorom. Podľa vyjadrenia autora tento text balansuje medzi skutočnou drámou a príbehom čítaným nahlas. V príbehu geniálneho pianistu, ktorý sa narodil na lodi a nikdy nezostúpil na pevinu, beztoho aby niekto vedel prečo, sa črtajú dva motívy typické pre Baricca: hudba a silný osobný príbeh. V tom istom roku prichádza Baricco s ambicióznym projektom „Totem“, netradičným divadelným predstavením, v ktorom sa objavujú prekvapivé súvislosti medzi hudbou a literatúrou a sprostredkovaná je divákovi názornými ukážkami a príkladmi.

Alessandro Baricco, ako silná a sebavedomá osobnosť, často vystupuje v médiách a vyjadruje sa k aktuálnym spoločenským otázkam.

 

Inscenácia je vhodná pre divákov od 15 rokov.

Dĺžka predstavenia: 90 minút bez prestávky

Premiéra: 16. 12. 2016


OSOBY A OBSADENIE

Jerry Wesson:Braňo Bačo
Tom Smith:Michal Tomasy
Pani Higginsová:Iveta Pagáčová
Rachel Greenová:Anna Nováková

REALIZAČNÝ TÍM

preklad:František Hruška
dramaturgia:Martin Gazdík
výtvarná koncepcia a výber hudby:Anton Šulík
výtvarná koncepcia:Juraj Špalek
réžia:Anton Šulík

VIZUÁLVIDEOFOTOGALÉRIA


Smith & Wesson Smith & Wesson Smith & Wesson Smith & Wesson Smith & Wesson Smith & Wesson Smith & Wesson Smith & Wesson Smith & Wesson

PARTNERI


Mesto Žilina
Taliansky kultúrny inštitút
Žilinský večerník
MY Žilinské noviny
TV Severka
Rádio Regina
Rádio_FM
RADIO X

ROZHOVORY


ROZHOVOR S REŽISÉROM ANTONOM ŠULÍKOM

V decembri Mestské divadlo Žilina obohatí svoj repertoár o dielo jedinečného dramatika, spisovateľa, scenáristu, jednej z najvýraznejších osobností talianskej kultúry, Alessandra Baricca. Na Slovensku sa jeho literárne diela tešia veľkej obľube u čitateľov, je autorom bestsellerov, jeho jazyk a štýl prinášajú vždy niečo nové a neobyčajné, nehovoriac o hodnotovom odkaze jeho textov. Jeho hra Smith&Wesson bude uvedená v premiére 16. decembra a práve prebiehajú jej intenzívne skúšky pod vedením režiséra Antona Šulíka, ktorého sme sa opýtali na jeho vzťah k autorovi a k samotnej hre:

Prečo práve tento výber - Alessandro Baricco a Smith&Wesson, čo bolo impulzom?

„Baricca mám dlhodobo rád. Fascinuje ma svojim videním sveta, jazykom, spôsobom rozprávania. Je to múdry človek s noblesou. Tento text je horúcou novinkou v preklade Františka Hrušku na Slovensku a nebol ešte u nás nikde v divadlách uvedený. A to je šanca na nezaťažený umelecký dialóg v našom divadle, ktoré miluje prvolezecké výstupy. Čiže objavnosť a originalita.“

V čom sa Vám zdá jeho text jedinečný, špeciálny?

„Vo svojej pravde, obrazotvornosti a provokácií. Metaforickosť, ktorá je nesmierne aktuálna pre dnešok. Filozofično, ktoré nenecháva diváka ľahostajným.“

Každý režisér má svoj rukopis a ten tlmočí divákom aj hereckým obsadením postáv inscenovanej hry. Mali ste konkrétnu predstavu o hercoch a herečkách, pre ktorých by postavy boli „ušité  na mieru“?

„Text naoko núti typologicky obsadiť jednotlivých hráčov, ale mne sa tak nechce premýšľať o ňom. Mňa dráždi v kombinácii spolu s kolegami premýšľať o samotnom zmysle, prečo je ten text napísaný. Forma a teda aj typológia je druhoradá. Sme to my a to mi stačí. Už to je nesmierne veľa. Prvoradá naša úloha je dopracovať sa k poznaniu toho nekonečného PREČO. Dôvodu základného zmyslu.  Ak je herec presiaknutý vierou a odhodlaním, prináša sugesciu a uveriteľnosť. Spojenie s pravdou a presvedčením prináša to samotné naplnenie. Táto fascinácia je základným magnetom, ktorý už len dopĺňajú formálne znaky, ako je typológia, kostým, scéna, rekvizita, hudba, mizanscéna, aranžmán. Bez základnej pravdy to celé nemá jednoducho zmysel.“

Baricco posunul dej hry na začiatok dvadsiateho storočia, teraz sa nachádzame na začiatku 21.storočia. Autor zasadil hlavných hrdinov príbehu do tohto obdobia zaiste nie náhodou. Akú paralelu, podobnosť s dneškom môžeme podľa Vás v hre objaviť?

„Obdoba období je namieste. Oba časy po prelome storočí nesú príbuzné evolučné znaky spoločenského stupňa a vyhodnocovania morálnych hodnôt. Hybnej sily, ktorou sa vtedy žilo a ktorou žijeme aj my teraz.  Akcent aktualizácie funguje vo všetkých rovinách, filozofickej, spoločenskej alebo dramatickej.  Baricco píše súčasne zrozumiteľne a hlavne nesmierne ľudsky. Vie presne zapísať odkaz nás samých plynúcich v dobách. Sme to stále my, či v antike, secesii ale aj dnes.“

Je známy vzťah Alessandra Baricca k hudbe, vyštudoval hudbu na konzervatóriu a je tiež hudobným kritikom a hudba sa istým spôsobom prelína aj s Bariccovou  dramatickou tvorbou.  Aj o Vás vieme, že máte veľmi blízky vzťah k hudbe. Pocítime tento akcent Bariccovho diela aj  pri inscenovaní jeho hry na žilinskom javisku?

„Hudba a jej zápis je aj v tomto Bariccovom texte. Napomáha štrukturovaniu príbehu a stáva sa istým návodom pre popis situácie, nálady ale aj samotnému významu. Aj mi tento text vnímame ako istý zápis partitúry. Istého systému, ktorý približuje verbálny (textový) prejav v dynamike, tempe alebo harmonických, či naopak dizharmonických stavoch diania.“

Diváci sú v Mestskom divadle Žilina konfrontovaní s dielami predovšetkým nemeckých a ruských autorov. Čo si myslíte alebo očakávate, že prinesie taliansky Smith&Wesson a jeho temperament divákom v žilinskom divadle iné, nové?

„Silný príbeh plný nenaplnených túžob a snov štyroch postáv. Príbeh plný zvratov a nečakaných situácii. Humor. Múdrosť. Pôvab. Šarm. Cesta za odvahou, hrdosťou a dôstojnosťou. Prezradím, že sa to celé odohráva v romantickom prostredí Niagarských vodopádov v malom domčeku Jerryho Wessona. Je to jednoducho dobrodružstvo mysle.“

V čom Vám je Alessandro Baricco umelecky blízky a aký názor máte na jeho spoločenskú angažovanosť?

„Tým, že mu nie je svet okolo neho ľahostajný. Že sa vie za svoje myšlienky postaviť a presadzovať ich. Že vie pomerne presne pomenovať veľkosť ale aj malosť človečenstva s nesmiernou láskou a empatiou. Baricco je vzrušujúco citlivý, vnímavý ale aj veľkorysý a tolerantný. Je to vzácny originál.“

 

 

Ďakujeme Vám za rozhovor.