facebook Newsletter Kontakt

Veľká sála

Divadelná sála má obdĺžnikový pôdorys s predsunutým proscéniom. V parteri sú stupňovito radené sedadlá s kapacitou 262 miest a na balkóne v zadnej časti sály s kapacitou 48 sedadiel. Bočné steny sú členené okennými nikami, siahajúcimi cez celú výšku divadelnej sály. Obložené sú dreveným obkladom, rovnako ako parapet balkóna. Maľovaná výzdoba začína až od miesta, kde strop cez oblúk plynulo dosadá na bočné steny. Do stredu stropu je posadená sploštená kupola s náznakom slepého okulusu. Výzdoba strieda štylizované geometrické a rastlinné ornamenty. Jedinou figurálnou výzdobou sú štyri múzy v okrúhlych medailónoch v nárožiach. Portál, oddeľujúci hľadisko od javiska, má jednoduchú formu bez ozdôb s dreveným obkladom portálového rámu. Podľa zachovaného účtu za odvedenú prácu robil maľovanie divadelnej sály František Vlkolaček – závod na maľovanie izieb a dekoratívnych prác. Je však otázne, či bol zároveň aj autorom návrhu výzdoby.

V rokoch 1999-2003 prešla divadelná sála rekonštrukciou.Vylepšili sa najmä parametre zvukovej a svetelnej techniky. Kvôli potrebe rozšírenia javiska a limitom parcely museli architekti pristúpiť k posunutiu portálu. Inštalácia zasúvacej plošinovej podlahy v súčasnosti umožňuje upraviť sálu na základnú plochu a využívať ju aj ako tanečnú, prípadne konferenčnú sálu.

 

 

 

Prílohy:

Fotogaléria: