facebook Newsletter Kontakt
<>   HRÁME   19/09   A je tu zas   19.00   VSTUPENKY

Verejné obstarávanie

Zverejnenie zadávania zákazky - špeciálne formuláre

Podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile/webovej stránke úmysel zadávať takúto zákazku.

Predmet zákazky: Hudobná dramaturgia sezóny 2013/2014
Víťazný uchádzač: Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia, Zádubnie 165, 010 03 Žilina
Predpokladaná cena: 10 000 EUR
Dátum vystavenia objednávok: 01.09.2013 - 30.06.2013

Predmet zákazky: Tlač propagačných materiálov v sezóne 2013/2014
Víťazný uchádzač: AB Tlač SK s.r.o., Dolné Rudiny 010 01 Žilina
Predpokladaná cena: 10 000 EUR
Dátum vystavenia objednávok: 01.09.2013 - 30.06.2013

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2016

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2017

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2018

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2019

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2018

Profil verejného obstarávateľa

Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom 2020

Prílohy: