Čitáreň súčasnej literatúry

Od 7. februára otvárame nový priestor pre milovníkov literatúry a umenia. Bývalá kaviareň sa zmení na Čitáreň súčasnej literatúry.

Kľúčovou dramaturgickou líniou Mestského divadla v Žiline je prezentácia a podpora súčasnej slovenskej a svetovej literatúry. Ako divadlo s progresívnou skladbou repertoáru, zameranou na nové texty a nekonvenčné interpretácie klasiky, sme v priestoroch bývalej kaviarne pripravili projekt Čitáreň súčasnej literatúry.

V spolupráci s vydavateľmi KK Bagala, Absynt, BraK, Npress, Artforum, Aspekt, Drewo a srd, Literárna bašta a Modrý Peter prinesieme v denne otvorenom priestore možnosť nielen zoznámiť sa s edičným plánom jednotlivých vydavateľstiev, ale aj priamo nahliadnuť či zahĺbiť sa do vybraných titulov, ktoré budú v priestore čitárne k dispozícií. Okrem kníh si pri káve alebo čaji môžete vychutnať najnovšie a aj archívne čísla literárnych časopisov Vertigo, Vlna, Fraktál, Knižná Revue, Romboid Litikon a Glosolália. Veľmi pevne veríme, že zoznam kooperujúcich vydavateľstiev bude časom narastať.

Program – prezentácie jednotlivých vydavateľstiev a ich vybraných autorov, literárne coming-outy mladých talentov, besedy s renomovanými autormi alebo scénické čítania čerstvo preložených noviniek dramatickej alebo nedramatickej spisby – ponúknu príležitosť pre vznik komunitnej platformy so zameraním na súčasnú tvorbu a stane sa priestorom pre rozvoj a zmysluplné trávenie času naprieč generáciami, pomôže vytvoriť denný stacionár pre milovníkov literatúry a umenia vôbec.

Otvorenie Čitárne súčasnej literatúry prebehne dňa 7. februára 2024 o 20:15, po predstavení inscenácie Táto izba sa nedá zjesť. Súčasťou otvorenia nového priestoru bude odovzdanie kníh z vydavateľstva KK BAGALA, ktoré bolo svojou vytrvalou činnosťou a propagáciou slovenskej literatúry jednou z prvých inšpirácii pre vznik Čitárne. Hosťami na otvorení a na diskusii po predstavení budú vydavateľ Koloman Kertész Bagala spolu s autorkou dramatizovanej novely Nicol Hochholczerovou.

Februárový program doplnia ešte dve podujatia, počas ktorých sa návštevníci Čitárne môžu stretnúť s tvorbou výrazných osobností zo slovenskej literatúry a dramatiky. V utorok 20. februára o 18:00 bude hosťom na diskusii s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom spisovateľ, scenárista a pedagóg Peter Balko, autor úspešných románov Vtedy v Lošonci či Ostrov. V stredu 28. februára o 17:30 príde porozprávať o svojej tvorbe a textoch pre Mestské divadlo Žilina nekonvenčný dramatik, dramaturg a režisér Miklós Forgács.  


PROGRAM ČITÁRNE SÚČASNEJ LITERATÚRY VO FEBRUÁRI 2024

7. 2. o 20:15    
Slávnostné otvorenie Čitárne súčasnej literatúry
odovzdávanie kníh od vydavateľstva KK BAGALA
a diskusia s vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom a spisovateľkou Nicol Hochholczerovou

20. 2. o 18:00    
Večer s vydavateľstvom KK BAGALA
diskusia Kolomana Kertésza Bagalu so spisovateľom Petrom Balkom
                                                                   
28. 2. o 17:30    
Beseda s Miklósom Forgácsom
rozhovor po predstavení Lilith s autorom Miklósom Forgácsom o jeho tvorbe pre Mestské divadlo Žilina


Čitáreň súčasnej literatúry bude pre verejnosť otvorená od 8. 2. v pracovných dňoch od 14.00 do 18.00 hod. 

Ďalšie články

aktualita fosse
jun_citaren_aktualita2