Služby divadla

Priestory

Divadelná sála má obdĺžnikový pôdorys s predsunutým proscéniom. V parteri sú stupňovito radené sedadlá s kapacitou 262 miest a na balkóne v zadnej časti sály s kapacitou 42 sedadiel. Bočné steny sú členené okennými nikami, siahajúcimi cez celú výšku divadelnej sály. Obložené sú dreveným obkladom, rovnako ako parapet balkóna. Maľovaná výzdoba začína až od miesta, kde strop cez oblúk plynulo dosadá na bočné steny. Do stredu stropu je posadená sploštená kupola s náznakom slepého okulusu. Výzdoba strieda štylizované geometrické a rastlinné ornamenty. Jedinou figurálnou výzdobou sú štyri múzy v okrúhlych medailónoch v nárožiach. Portál, oddeľujúci hľadisko od javiska, má jednoduchú formu bez ozdôb s dreveným obkladom portálového rámu. Podľa zachovaného účtu za odvedenú prácu robil maľovanie divadelnej sály František Vlkolaček – závod na maľovanie izieb a dekoratívnych prác. Je však otázne, či bol zároveň aj autorom návrhu výzdoby.

V rokoch 1999-2003 prešla divadelná sála rekonštrukciou. Vylepšili sa najmä parametre zvukovej a svetelnej techniky. Kvôli potrebe rozšírenia javiska a limitom parcely museli architekti pristúpiť k posunutiu portálu. Inštalácia zasúvacej plošinovej podlahy v súčasnosti umožňuje upraviť sálu na základnú plochu a využívať ju aj ako tanečnú, prípadne konferenčnú sálu.

Prílohy

PÔDORYS VEĽKEJ SÁLY

Štúdio Mestského divadla Žilina je variabilný experimentálny priestor s minimálnou kapacitou sály 66 sedadiel. Od divadelnej sezóny 2015/2016 prestáva byť hracím priestorom z dôvodu nedostatočného technického vybavenia a komfortu pre divákov a využíva sa len na skúšky, prednášky a iné nedivadelné projekty.

Prílohy

PÔDORYS štúdia

Čitáreň slúži od roku 2024 ako priestor pre milovníkov literatúry a umenia. Nachádza sa v priestoroch bývalej kaviarne, je vybavená mini pódiom, policami s knihami, pohodlnými kreslami a gaučami. Počas plánovaných podujatí, prednášok a diskusií je možnosť priestor ozvučiť alebo nasvietiť, či rozšíriť kapacitu sedadiel. Hlavným účelom tohto priestoru je prezentácia a podpora súčasnej slovenskej a svetovej literatúry, preto je ideálnym priestorom na besedy alebo na prezentáciu či propagáciu nových knižných titulov.

Text budeme aktualizovať.

Prílohy

PÔDORYS Tanečnej sály

Prenájom priestorov

Mestské divadlo Žilina ponúka svoje reprezentatívne priestory na prenájom. Ponúknite svojim partnerom či klientom jedinečný zážitok v unikátnych divadelných priestoroch v historickom centre Žiliny. Ide o variabilný priestor so súčasnými technológiami – od zvuku, svetlá, po videoprojekciu. Naše profesionálne skúsenosti umožňujú vysoko individuálny prístup a komplexné produkčno-technické zabezpečenie vášho podujatia na kľúč.

Priestory sú vhodné na usporiadanie:

• Konferencie a firemné semináre
• Eventy a oslavy
• Slávnostné ceremoniály
• Rauty a recepcie
• Plesy
• Koncerty
• Organizované divadelné predstavenia
• Akcie na kľúč
• Mikulášske predstavenia
• Deň detí v divadle

Poskytneme vám

• individuálny prístup
• prenájom priestorov, technického vybavenia, odborného a obslužného personálu
• prípravu a realizáciu akcie na kľúč
• produkčné a technické zabezpečenie (technické služby, uvádzačky, šatne)
• úpravu priestorov podľa vašich požiadaviek
• umelecký program (domáce predstavenie, zabezpečenie hosťujúcich umelcov)
• zabezpečenie občerstvenia a cateringu
• realizáciu a výrobu propagačných materiálov (grafický dizajn a tlač)

Fotogaléria

V prípade záujmu nás kontaktujte