Bezbariérový prístup

Divadlo zabezpečí prístup

Divákov s obmedzenou schopnosťou pohybu prosíme, aby nám nahlásili svoj príchod najmenej deň vopred. Budeme im môcť tak bez problémov zabezpečiť bezbariérový prístup do Veľkej sály aj Štúdia.

+421 41 381 0000

pokladna@divadlozilina.eu