O vzniku inscenácie Rozhovor s členkou kultu

Dnes o 18:00 vás pozývame na stretnutie so spisovateľkou Máriou Modrovich a režisérkou Petrou Fornayovou, počas ktorého sa budeme rozprávať o knihe Rozhovor s členkou kultu, o rovnomennej inscenácii a adaptácii tohto diela v našom divadle.

Podľa režisérky Petry Fornayovej je pri téme feminizmu dôležité vzájomné zdieľanie. Inscenáciu o ženách, unavených či znechutených systémom dnešnej spoločnosti sprevádzalo jej uvedomenie, že „rovnaké problémy, aké riešime a ktoré sa nám možno zdajú v porovnaní s inými niekedy banálne, má mnoho iných ľudí. A neexistuje šablóna, ktorá by poskytla riešenie. Riešenie musíme nájsť sami, aj si zaň niesť zodpovednosť. No je dobré, keď vás pri tom niekto vypočuje a podporí.”

Mária Modrovich (1977)  študovala marketingovú komunikáciu a nemecký jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Žila niekoľko rokov v USA, kde písala pre slovenské periodiká autorské stĺpčeky o svojom vnímaní Ameriky a najmä New Yorku. Jej literárna kariéra zahŕňa viaceré úspešné diela, vrátane zbierky poviedok Lu & Mira (2011), románu Tichý režim (2013) a knihy desiatich textov s názvom Flešbek, ktorá bola zaradená medzi finálových päť v súťaži Anasoft litera 2018 a nominovaná na Európsku cenu za literatúru 2019. Jej dielo Rozhovor s členkou kultu (2019) predstavuje fiktívne rozhovory s členkami ženského spoločenstva. Text Marie Modrovich balansuje na krehkej deliacej čiare klišé, skutočných obáv a hlbokých právd, ktorým sa vysmievame, hoci by sme ich najradšej sami žili.

Petra Fornayová (1972) je významnou osobnosťou v súčasnom tanci a divadle. Okrem absolvovania Právnickej fakulty Univerzity Komenského, študovala aj na VŠMU a na European Dance Development Centre v Düsseldorfe. Vytvorila viac ako 20 autorských predstavení, vrátane diel ako Zelená je tráva, Manifest možností a Koniec Koniec. Jej práce boli uvádzané doma aj v zahraničí, vrátane prestížnych festivalov a podujatí ako Divadelná Nitra, Nová Dráma a Tanec Praha. Je tiež známa ako režisérka diel Rafaela Spregelburda, Jany Bodnárovej a Ivana Vyrypajeva. Je zakladateľkou medzinárodného festivalu súčasného tanca Nu Dance Fest a členkou redakčnej rady časopisu VLNA. Jej práce Dance with Changing Parts (2018) a Patterns (2019), vytvorené v spolupráci s Cluster ensemble, boli nominované na Cenu Nadácie Tatra banky. Petra Fornayová je tiež spoluzakladateľkou kultúrneho priestoru A4 a jednou zo zakladateliek Asociácie súčasného tanca.

Ďalšie články

aktualita fosse
Aktualita 4