Večer s vydavateľstvom Absynt

Dnes o 18:00 privítame v Čitárni súčasnej literatúry zakladateľov vydavateľstva Absynt Juraja Koudelu a Filipa Ostrowského.

Vydavateľstvo Absynt sa zameriava primárne na reportáže. Podľa slov zakladateľov žilinského vydavateľstva sa s reportážami bežný Slovák stretne väčšinou len v novinách alebo časopisoch. „Poniektoré sa vydaria, iné sú však len ďalším pomenovaním pre nudu.” Avšak Absyntu sa darí zaujať aj mladú generáciu, ktorá doposiaľ po takomto žánri nesiahala.

Ich „absyntovky”, oživené nezameniteľnými obalmi autorky Pavlíny Morháčovej, prinášajú čitateľom odvážne príbehy a reportáže. Absynt začal s vlajkovou edíciou „Prekliati reportéri”, ktorá je známa najmä vďaka výrazným farebným pásom na obale. Medzi ďalšie patrí edícia 100%, ktorá odzrkadľuje pestrosť a dynamiku moderného sveta, edície Kalligram a Skica, ktoré ponúkajú platformu pre eseje a príbehy. Zakladatelia svoje vydavateľstvo charakterizujú takto: „Vydavateľstvo Absynt je hlasom chaosu a zvedavosti v rýchlej dobe 21. storočia.”

Ďalšie články

aktualita 2
Aktualita 2