Zmena programu v Čitárni

Milé návštevníčky a návštevníci čitárne, veľmi nás mrzí, že zajtra 23. apríla musíme z dôvodu náhlej indispozície zrušiť Večer s vydavateľstvom BRAK. Na toto vydavateľstvo sa môžete tešiť ešte do konca divadelnej sezóny, pretože podujatie bude presunuté do júnového programu Čitárne.

Aj napriek zrušenému programu môžete našu Čitáreň súčasnej literatúry navštíviť každý pracovný deň od 14:00 do 18:00. Okrem kníh z viacerých slovenských vydavateľstiev tu nájdete najnovšie a aj archívne čísla literárnych časopisov.

Tešíme sa na vašu návštevu v Čitárni aj v divadle.

Ďalšie články

na viac divadla
Aktualita 6