Čítame, čo napísali

Pozývame vás na čítanie na streche divadla v pondelok 17. júna o 17:00.

Herci a herečky zo súboru Mestského divadla budú čítať úryvky textov od mladých autoriek a autorov z dielne tvorivého písania, ktorá prebieha pod vedením dramaturgičky Daniely Brezániovej. Záverečnou prezentáciou ich textov na streche divadla sa s dielňou pre túto sezónu rozlúčime a po prázdninách ju opäť otvoríme.

Čítajú: Juliána Brutovská, Michal Koleják, Sandra Lasoková, Peter Martinček, Iveta Pagáčová, Tajna Peršić, Michal Tomasy

Autorky a autori textov: Nina Holeštiaková, Marek Alex Képeš, Barbora Krčová, Šárka Kubálková, Alica Madorrán Fortuňo, Viktória Pilátová, Eliška Pokorná a Katya Shapowalenko a Ester Tereňová.

Projekt je súčasťou Dielní kreatívneho písania pod Divadelným ústavom v Bratislave. Tieto dielne sú zamerané najmä na vznik dramatických textov a na zoznamovanie sa s divadlom, ale samozrejme podporujú kreativitu a rozvíjanie tvorby mladých študentov v rôznych formách.

Vstup je voľný.

V prípade nepriaznivého počasia bude podujatie presunuté do Čitárne súčasnej literatúry.

Tešíme sa vás!

Ďalšie články

marec aktualita
zmena program anna